Zamówienia publiczne

Usługa kompleksowej obsługi prawnej Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2018-12-14 15:09, Ewa Kikowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-22 13:33, Katarzyna Kubsz

Numer sprawy 55/ZP/2018/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-12-14 15:09 do 2019-01-04 10:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-14 15:14:36, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-14 15:14:36, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-27 14:18:21, Katarzyna Kubsz

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-28 13:25:53, Katarzyna Kubsz

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 12:19:51, Katarzyna Kubsz

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-16 14:26:43, Katarzyna Kubsz

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-22 13:33:43, Katarzyna Kubsz