Zamówienia publiczne

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych organizowanych w ramach projektu „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.02.17.00-00-0002/17-00 (Nr sprawy: 6/ZP/2019/S).

OPUBLIKOWANO2019-01-03 20:31, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-08 13:14, Anna Wolska

Numer sprawy 6/ZP/2019/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2019-01-03 20:31 do 2019-01-11 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:32:56, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-07 14:23:59, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-07 14:23:59, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-07 14:23:59, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-24 17:19:06, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-08 13:14:18, Anna Wolska