Zamówienia publiczne

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla prezesów (i wiceprezesów) sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami oraz opracowaniu raportu indywidualnego w ramach projektu „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.02.17.00-00-0002/17-00. (nr sprawy: 4/ZP/2019/S)

OPUBLIKOWANO2019-01-03 20:19, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-08 13:07, Anna Wolska

Numer sprawy 4/ZP/2019/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2019-01-03 20:19 do 2019-01-11 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:24:09, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-24 17:03:47, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-08 13:07:04, Anna Wolska