Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia badań ilościowych z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (CATI) dla Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nr postępowania 31/ZP/2018/N)

OPUBLIKOWANO2018-08-02 15:45, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-21 12:52, Michał Zatorski

Numer sprawy 31/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-08-02 15:45 do 2018-08-10 10:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-02 15:49:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-02 15:49:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-02 15:49:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-02 15:49:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-02 15:49:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-02 15:49:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 16:53:52, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-10 13:24:14, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-21 12:52:49, Michał Zatorski