Zamówienia publiczne

Usługa rozpowszechniania wersji elektronicznej artykułów zamieszczanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki.

OPUBLIKOWANO2019-01-24 14:09, Ewa Kikowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-06 07:43, Ewa Kikowska

Numer sprawy 1/ZP/2019
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2019-01-24 14:09 do 2019-02-05 10:30

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-24 14:12:20, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-24 14:12:20, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-29 12:02:02, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-29 12:02:02, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-01 14:59:18, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-01 14:59:18, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-06 07:43:06, Ewa Kikowska