Zamówienia publiczne

Usługi szkoleniowe: warsztaty z narzędzi IT i gamifikacji (grywalizacji) oraz warsztaty indywidualne z języka angielskiego w formie konwersacji z native speakerem w związku z realizacją projektu pn. „InterDOC-STARt - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ”: umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postepowania: 7/ZP/2019/S)

OPUBLIKOWANO2019-01-23 16:24, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-15 17:11, Anna Wolska

Numer sprawy 7/ZP/2019/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2019-01-23 16:24 do 2019-01-31 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 16:30:19, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-25 14:06:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-25 14:06:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-25 14:06:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-25 14:06:02, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-07 11:22:59, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-15 17:11:20, Anna Wolska