Zamówienia publiczne

WARSZAWA: Usługi hotelarsko – restauracyjna oraz usługi cateringowe w związku z realizacją projektu pn. „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (Nr postępowania 3/ZP/2019/S)

OPUBLIKOWANO2019-01-03 20:13, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-08 13:02, Anna Wolska

Numer sprawy 3/ZP/2019/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2019-01-03 20:13 do 2019-01-15 11:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-03 20:17:30, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-07 14:13:32, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-07 14:13:32, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-09 15:07:11, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-10 12:07:45, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-24 16:50:13, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-08 13:02:28, Anna Wolska