Zamówienia publiczne

Wyposażenie meblowe dla Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2018-12-10 14:37, Sławomir Jaroszczak OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-02 10:53, Sławomir Jaroszczak

Numer sprawy 35/DIR/UŁ/2018
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Inwestycji i Remontów
Rodzaj zamówienia Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2018-12-10 14:37 do 2018-12-18 09:30

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wykonanie mebli biurowych dla powstającego Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi. Zamawiane wyposażenie meblowe składa się z następujących elementów: 1) biurka prostokątne – 4 szt., 2) kontenery mobilne – 4 szt., 3) fotele obrotowe na kółkach – 4 szt., 4) krzesła drewniane stacjonarne z podłokietnikami – 46 szt., 5) szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi – 1 szt., 6) regał otwarty – 1 szt., 7) szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi – 1 szt., 8) zestaw meblowy na zamówienie (zabudowa meblowa na zapleczu – komplet, 9) zestaw meblowy na zamówienie (szafa gospodarcza) – komplet, 10) zestaw meblowy na zamówienie (biurko w sali wykładowej z szafką na sprzęt AV) – komplet, 11) regały magazynowe - trzy rodzaje – odpowiednio: 8. 8 i 9 szt. Szczegółowy opis zamawianego wyposażenia meblowego wraz ze specyfikacją techniczną dla poszczególnych pozycji przedstawiono w Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Wartość przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku nr 2 do SIWZ, transport na miejsce montażu, montaż całości.

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-02 10:53:57, Sławomir Jaroszczak