Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
3
58/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-06 14:05:13
2018-11-16 14:37:23
5
48/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-15 14:25:45
2018-11-15 14:28:58
6
47/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-15 14:17:05
2018-11-15 14:20:17
7
44/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-19 08:52:19
2018-11-14 13:51:54
8
75/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-06 12:48:11
2018-11-14 12:48:53
10
45/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-31 12:37:12
2018-11-14 09:24:32
15
74/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-16 12:30:44
2018-11-08 16:30:45
16
42/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-28 13:54:17
2018-11-08 16:30:01
17
66/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Zapytanie o cenę
2018-11-08 16:15:15
2018-11-08 16:17:57
18
51/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-08 14:09:12
2018-11-08 14:13:07
19
53/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-08 11:57:58
2018-11-08 12:10:11
20
76/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-23 15:00:38
2018-11-07 15:28:15