Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
61/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-12 11:27:38
2019-07-19 17:10:29
3
50/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-19 13:05:42
2019-07-19 15:13:24
4
36/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-14 11:41:45
2019-07-19 15:04:01
5
53/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-10 13:18:36
2019-07-19 14:44:27
7
57/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-19 11:52:33
2019-07-19 12:16:35
8
64/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-19 09:32:51
2019-07-19 09:48:07
9
58/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-12 11:33:36
2019-07-18 13:58:14
10
30/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-07-18 11:20:48
2019-07-18 11:26:40
12
21/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-27 14:44:20
2019-07-17 14:43:43
13
56/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Inne
2019-07-09 14:32:42
2019-07-17 14:18:57
14
3/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-01 10:39:46
2019-07-17 14:04:47
15
63/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-17 13:53:42
2019-07-17 14:01:52
16
4/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-28 14:14:20
2019-07-17 11:52:04
17
52/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-07-04 15:14:20
2019-07-17 11:45:00
18
22/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-07-05 11:55:43
2019-07-16 10:23:30
19
17/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-11 13:23:13
2019-07-15 15:41:13