Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
16/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-17 15:14:37
2019-09-17 15:25:02
2
30/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-08-21 14:25:34
2019-09-17 11:46:37
3
83/ZP/2019/
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-17 10:21:03
2019-09-17 10:30:24
4
15/DIR/UŁ/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-13 15:20:49
2019-09-17 09:51:26
5
82/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-13 10:24:39
2019-09-17 07:29:53
6
77/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-05 13:19:53
2019-09-16 15:38:04
7
29/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-07-31 12:26:28
2019-09-16 14:59:23
8
72/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-06 12:45:31
2019-09-16 12:44:23
9
81/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-12 14:48:05
2019-09-16 12:38:28
10
74/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-08-28 10:51:43
2019-09-13 14:25:25
12
78/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-06 10:36:34
2019-09-13 10:42:24
13
32/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-09-03 11:59:41
2019-09-13 10:14:16
14
80/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-12 12:34:19
2019-09-12 12:41:51
16
28/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-08-12 13:19:10
2019-09-11 09:58:09
17
33/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-09-11 08:15:36
2019-09-11 08:25:25
18
13/DIR/UŁ/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-08-23 11:50:22
2019-09-10 14:48:58
19
69/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-10 13:46:32
2019-09-10 13:49:50