Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
16/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-23 15:15:00
2018-05-23 16:34:54
2
21/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-21 10:09:30
2018-05-23 13:39:52
8
22/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-05-17 12:50:36
2018-05-22 14:39:42
9
11/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-22 12:50:00
2018-05-22 12:53:10
10
29/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-14 12:28:01
2018-05-22 12:48:35
11
28/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-19 14:26:57
2018-05-22 12:41:44
12
36/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-17 13:28:23
2018-05-22 12:21:23
13
26/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-19 13:50:22
2018-05-22 09:53:16
16
32/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-15 13:31:55
2018-05-21 10:48:29
17
24/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-05-21 08:44:19
2018-05-21 08:55:15
18
23/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-05-10 13:02:57
2018-05-18 12:57:42
19
7/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-16 14:26:31
2018-05-18 12:54:58
20
6/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-16 14:05:21
2018-05-18 12:46:33