Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
4
76/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-12-05 13:16:34
2017-12-14 13:19:51
5
77/ZP/2017
Usługi poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-12-05 11:59:41
2017-12-13 10:39:11
7
129/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-12-12 13:27:21
2017-12-12 14:31:30
8
128/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-12-07 12:18:11
2017-12-12 13:39:39
9
56/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-11-09 15:02:34
2017-12-12 13:37:59
11
126/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-11-29 14:04:01
2017-12-12 09:59:02
12
75/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-11-29 12:57:46
2017-12-11 14:35:14
14
73/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-11-23 13:57:19
2017-12-07 12:16:32
15
60/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-10-20 14:25:17
2017-12-06 13:30:48
17
16/ZP/2017/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2017-12-01 13:26:15
2017-12-05 09:32:42
19
71/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-11-21 14:56:33
2017-12-04 12:39:32