Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
35/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-15 11:07:32
2019-05-21 10:45:29
2
18/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-27 13:23:25
2019-05-21 09:31:11
3
32/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-13 10:53:56
2019-05-20 11:41:17
4
10/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-20 11:03:55
2019-05-20 11:05:25
6
9/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-20 08:36:08
2019-05-20 08:45:01
9
21/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-05-16 13:24:31
2019-05-16 13:26:12
10
19/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-05-06 14:35:43
2019-05-16 13:22:56
11
26/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-07 14:52:56
2019-05-16 12:36:49
12
23/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-07 14:31:08
2019-05-15 12:44:54
14
25/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-18 14:13:37
2019-05-14 12:52:41
15
36/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-14 11:41:45
2019-05-14 11:46:53
16
19/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-03 14:10:52
2019-05-10 15:24:19
17
7/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-04-17 08:32:03
2019-05-10 14:41:16
18
9/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-04-04 12:48:06
2019-05-10 13:04:48
19
27/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-18 10:34:24
2019-05-10 12:50:08