Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
2
23/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-23 11:39:50
2019-11-13 10:48:41
4
101/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-31 12:35:05
2019-11-12 14:57:21
5
47/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-10-15 13:36:48
2019-11-12 14:12:40
6
89/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-29 15:05:38
2019-11-12 13:09:47
7
24/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5225000 euro
Przetarg nieograniczony
2019-10-23 13:10:36
2019-11-12 11:45:46
8
18/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-15 11:27:19
2019-11-12 11:44:04
10
29/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-07-31 12:26:28
2019-11-08 14:35:11
11
85/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-27 14:46:20
2019-11-07 15:12:14
12
72/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-06 12:45:31
2019-11-07 14:52:13
13
44/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-10-29 15:16:53
2019-11-07 10:42:19
14
45/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-10-29 12:54:53
2019-11-06 13:56:09
17
48/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-10-01 14:08:18
2019-11-06 08:39:33
18
96/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-11-04 14:11:45
2019-11-04 14:13:19
19
83/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-09-17 10:21:03
2019-11-04 13:43:53
20
29/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-10-10 15:10:22
2019-10-31 14:04:08