Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
61/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-10-11 10:48:35
2017-10-18 14:54:14
2
107/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-17 14:28:27
2017-10-17 14:31:06
3
106/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-17 14:21:08
2017-10-17 14:26:17
4
100/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-17 14:15:58
2017-10-17 14:18:51
5
98/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-17 14:07:36
2017-10-17 14:11:13
6
64/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-10-11 13:35:57
2017-10-16 14:16:51
9
7/ZP/2017/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2017-10-10 09:28:53
2017-10-13 13:31:34
10
99/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-12 14:17:18
2017-10-12 14:22:41
13
62/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-10-11 11:42:26
2017-10-11 11:52:21
15
01/ZP/2017/K
Zamówienia z dziedziny kultury
Inne
2017-10-10 12:25:00
2017-10-10 13:30:35
16
95/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-10 09:10:49
2017-10-10 12:29:41