Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
29/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-07-16 14:22:28
2018-07-16 14:25:52
2
32/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-07-13 15:13:21
2018-07-16 14:24:10
3
46/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-08 15:39:51
2018-07-16 12:15:46
4
35/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-06 13:40:50
2018-07-16 10:48:26
5
40/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-27 10:50:45
2018-07-13 12:54:27
8
7/DIR/UŁ/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-03 09:09:42
2018-07-12 15:12:16
9
28/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-07-06 16:25:25
2018-07-12 14:47:05
10
23/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 14:38:30
2018-07-12 14:46:06
11
49/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 13:46:28
2018-07-12 13:50:00
12
5/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-28 12:34:59
2018-07-12 13:46:53
13
52/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 13:15:11
2018-07-12 13:15:56
14
28/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-06-26 10:57:53
2018-07-12 12:58:49
15
31/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-04 13:12:10
2018-07-12 12:45:06
16
25/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 09:46:38
2018-07-12 10:42:39
18
44/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-11 14:36:10
2018-07-11 14:40:43
19
25/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-06-25 13:35:38
2018-07-10 13:10:54