Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
20/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-19 11:40:41
2018-03-20 15:11:24
2
8/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-20 14:07:28
2018-03-20 14:36:38
3
16/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-01 13:17:47
2018-03-20 12:47:06
5
4/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane powyżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-08 09:57:59
2018-03-20 09:50:23
6
10/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-19 12:25:14
2018-03-19 14:02:57
7
9/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-19 12:23:13
2018-03-19 12:24:40
8
5/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-02-15 13:38:27
2018-03-19 12:21:37
9
8/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-16 14:25:36
2018-03-16 14:31:56
10
7/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-16 14:26:31
2018-03-16 14:29:03
11
6/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-16 14:05:21
2018-03-16 14:24:19
13
5/DIR/UŁ/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-15 13:59:23
2018-03-15 14:08:50
17
20/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-03-13 14:35:09
2018-03-13 14:38:47
18
18/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-03-05 14:38:46
2018-03-13 13:58:26