Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
30/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-21 15:13:55
2018-09-21 15:25:20
2
37/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-13 12:53:00
2018-09-21 14:44:51
3
39/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-12 15:20:58
2018-09-21 14:21:45
4
61/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-21 11:42:37
2018-09-21 14:20:19
5
57/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-10 14:28:01
2018-09-21 13:25:58
9
29/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-20 15:17:48
2018-09-20 15:23:10
11
65/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-19 10:42:14
2018-09-19 10:44:17
14
59/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-23 07:55:10
2018-09-18 14:49:04
15
32/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-07-18 10:16:11
2018-09-17 15:27:12
16
32/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-07-13 15:13:21
2018-09-14 12:17:11
19
28/DIR/UŁ/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-13 14:58:37
2018-09-13 15:03:40
20
60/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-01 07:57:49
2018-09-13 14:27:18