Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
49/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-17 09:28:52
2019-01-17 13:44:38
2
80/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-17 10:16:58
2019-01-16 14:33:22
3
55/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-12-14 15:09:20
2019-01-16 14:26:43
4
52/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-12-20 14:42:43
2019-01-16 14:14:34
5
83/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-28 12:14:07
2019-01-16 12:00:53
6
3/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-14 11:17:39
2019-01-14 11:21:32
10
50/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-27 14:23:39
2019-01-04 15:12:46
11
48/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-15 14:25:45
2019-01-04 15:11:22
12
47/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-15 14:17:05
2019-01-04 15:08:56
13
1/2019
Dialog techniczny
Inne
2019-01-04 14:27:04
2019-01-04 14:35:49
14
51/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-12-20 14:34:41
2019-01-04 14:23:12
18
35/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-10 14:37:22
2019-01-02 10:53:57
19
45/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-31 12:37:12
2018-12-28 08:27:04