Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
4
17/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-03-12 12:46:16
2019-03-21 14:04:29
5
16/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-08 12:42:12
2019-03-20 13:07:32
6
4/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-25 13:48:03
2019-03-20 13:00:57
11
8/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-26 13:22:08
2019-03-20 09:59:57
13
8/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-02-15 08:07:50
2019-03-20 08:46:09
14
17/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-20 07:58:25
2019-03-20 08:02:00
15
13/ZP/2019
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2019-02-14 13:42:37
2019-03-19 10:00:27
16
10/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-04 11:48:20
2019-03-18 10:33:56
17
4/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-03-07 14:01:03
2019-03-15 14:02:37
18
7/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-21 16:15:17
2019-03-15 12:10:07
19
5/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-03-14 12:45:21
2019-03-14 12:49:46
20
2/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-01-22 14:20:26
2019-03-14 09:57:25