Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
1
20/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-25 14:02:09
2019-06-25 14:09:37
2
36/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-14 11:41:45
2019-06-24 14:32:24
3
2/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5225000 euro
Przetarg nieograniczony
2019-06-11 13:20:09
2019-06-24 13:00:34
4
19/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-19 14:54:48
2019-06-19 14:56:40
5
32/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-13 10:53:56
2019-06-19 14:52:16
6
37/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-04 09:25:44
2019-06-19 14:49:19
7
1/ZO/2019
Postępowania z wyłączeniem Pzp.
Inne
2019-05-24 15:18:52
2019-06-19 14:47:21
8
46/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-06 14:21:21
2019-06-19 14:16:31
9
2/ZO/2019
Pozostałe ogłoszenia
Inne
2019-06-11 09:38:02
2019-06-19 14:08:14
11
50/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-19 13:05:42
2019-06-19 13:20:05
12
42/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-19 12:44:35
2019-06-19 12:48:23
15
39/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-31 11:22:45
2019-06-19 10:37:24
16
14/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-07 09:55:04
2019-06-19 10:34:42
17
24/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-19 09:39:29
2019-06-19 09:42:36
18
18/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-19 09:18:58
2019-06-19 09:21:38
19
12/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-31 10:09:45
2019-06-18 10:43:26
20
22/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-06-04 14:03:33
2019-06-14 10:55:44