Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
181
25/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-06-25 13:35:38
2018-07-10 13:10:54
183
8/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-27 16:39:05
2018-07-09 10:38:33
184
34/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-11 13:41:41
2018-07-06 15:17:41
185
30/ZP/2018
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-20 09:28:53
2018-07-06 14:52:53
186
21/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-21 10:09:30
2018-07-06 14:44:22
188
18/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Zapytanie o cenę
2018-07-05 16:24:15
2018-07-05 16:36:04
189
17/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-30 10:38:05
2018-07-04 14:31:18