Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
181
49/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 13:46:28
2018-08-28 10:09:22
182
4/ZP/2018.
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Negocjacje z ogłoszeniem
2018-03-30 08:40:51
2018-08-28 08:41:30
183
29/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-07-16 14:22:28
2018-08-24 13:47:24
184
33/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-07-18 14:20:19
2018-08-24 13:27:56
185
28/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-07-06 16:25:25
2018-08-24 13:22:47
186
42/ZP/2018
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-15 11:43:29
2018-08-24 13:16:55
188
25/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 09:46:38
2018-08-21 12:45:30
189
62/ZP/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-03 14:16:22
2018-08-17 13:48:36
190
53/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-01 08:09:25
2018-08-17 13:47:05
192
40/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-27 10:50:45
2018-08-09 13:03:07
193
26/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-24 13:45:44
2018-08-09 11:41:56
194
52/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 13:15:11
2018-08-07 10:38:37
196
38/ZP/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-25 09:02:47
2018-08-03 13:38:12
197
24/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-07 16:52:39
2018-08-01 12:26:09
198
23/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-12 14:38:30
2018-08-01 12:08:36
199
44/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-11 14:36:10
2018-07-30 11:23:33
200
28/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-06-26 10:57:53
2018-07-27 07:54:26