Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
182
112/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-10-30 16:01:39
2018-08-28 10:34:16
184
113/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-11-02 13:36:24
2018-08-28 10:34:16
186
3/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-02-12 11:37:03
2018-08-28 10:34:16
188
35/DIR/2017
Usługi poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-12-29 10:06:58
2018-08-28 10:34:16
189
32/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-15 13:31:55
2018-08-28 10:34:16
191
64/ZP/2017
Dostawy poniżej 209000 euro
Przetarg nieograniczony
2017-10-11 13:35:57
2018-08-28 10:34:16
192
128/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-12-07 12:18:11
2018-08-28 10:34:16
193
121/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-11-15 11:39:15
2018-08-28 10:34:16
194
114/ZP/2017/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2017-11-09 13:58:07
2018-08-28 10:34:16
196
4/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-02-14 11:03:54
2018-08-28 10:34:16
197
18/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-03-05 14:38:46
2018-08-28 10:34:16
199
10/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-01 11:38:52
2018-08-28 10:34:16