Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
13
1/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-01-22 14:14:59
2019-03-14 09:52:23
15
12/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-04 15:04:25
2019-03-12 14:10:18
16
14/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-21 13:31:21
2019-03-12 10:29:05
17
2/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-30 09:48:02
2019-03-11 13:20:38
18
3/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-02-28 15:06:28
2019-03-11 13:11:21
19
11/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-14 15:50:44
2019-03-08 13:21:27
20
6/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-29 14:51:08
2019-03-07 09:46:07
21
5/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-06 09:50:42
2019-03-04 12:39:45
22
1/2019
Dialog techniczny
Inne
2019-01-04 14:27:04
2019-02-27 14:42:21
24
9/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-19 10:06:38
2019-02-19 10:08:29
27
51/ZP/2018
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-29 10:54:42
2019-02-12 13:50:39