Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
14
17/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-11 13:23:13
2019-06-11 13:25:28
15
1/DIR/UŁ/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-31 12:35:56
2019-06-11 11:45:31
16
9/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-20 08:36:08
2019-06-11 08:50:28
19
15/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-06-07 15:31:05
2019-06-07 15:33:36
20
35/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-15 11:07:32
2019-06-07 14:39:41
21
7/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-04-17 08:32:03
2019-06-07 14:22:43
22
33/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-23 14:19:49
2019-06-07 13:14:14
23
40/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-29 09:52:08
2019-06-06 15:09:01
25
11/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-24 12:15:25
2019-06-04 14:42:04
26
26/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-07 14:52:56
2019-06-03 08:54:22
27
6/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-04-02 14:57:01
2019-05-31 10:04:15
28
21/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-05-16 13:24:31
2019-05-29 15:16:40
29
23/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-07 14:31:08
2019-05-29 15:10:18
30
10/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-20 11:03:55
2019-05-29 15:05:57
31
16/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-08 12:42:12
2019-05-28 14:08:08
32
25/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-18 14:13:37
2019-05-28 11:58:35