Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
25
82/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-20 13:42:01
2018-12-10 14:13:49
26
58/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-06 14:05:13
2018-12-07 14:57:19
27
74/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-16 12:30:44
2018-12-05 14:41:58
29
81/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-20 13:40:35
2018-12-04 13:18:40
30
75/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-06 12:48:11
2018-12-04 13:04:57
35
51/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-08 14:09:12
2018-11-20 13:33:25
38
66/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Zapytanie o cenę
2018-11-08 16:15:15
2018-11-17 14:35:36
41
42/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-28 13:54:17
2018-11-08 16:30:01
42
76/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-23 15:00:38
2018-11-07 15:28:15
44
49/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-10-25 12:40:54
2018-11-06 16:26:17