Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
25
22/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-05 11:34:48
2019-05-27 14:51:55
28
18/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-27 13:23:25
2019-05-21 09:31:11
30
19/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-05-06 14:35:43
2019-05-16 13:22:56
31
19/ZP/2019
Usługi powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-03 14:10:52
2019-05-10 15:24:19
32
9/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-04-04 12:48:06
2019-05-10 13:04:48
33
27/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-18 10:34:24
2019-05-10 12:50:08
35
28/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-26 12:19:36
2019-05-07 14:32:50
37
12/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-04 15:04:25
2019-04-29 14:25:00
38
9/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-02-19 10:06:38
2019-04-26 10:03:52
39
5/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-03-14 12:45:21
2019-04-26 08:57:12
40
4/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-03-07 14:01:03
2019-04-25 15:18:30
42
20/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-03 14:57:20
2019-04-18 14:36:37
44
17/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-20 07:58:25
2019-04-10 15:08:45