Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
44
1/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-24 14:09:33
2019-02-06 07:43:06
45
52/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-12-20 14:42:43
2019-02-05 10:32:44
46
51/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-12-20 14:34:41
2019-02-05 10:24:04
47
3/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-01-14 11:17:39
2019-01-29 12:44:14
48
55/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-12-14 15:09:20
2019-01-22 13:33:43
49
49/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-17 09:28:52
2019-01-17 13:44:38
50
80/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-17 10:16:58
2019-01-16 14:33:22
51
83/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-28 12:14:07
2019-01-16 12:00:53
52
50/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-27 14:23:39
2019-01-04 15:12:46
53
48/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-15 14:25:45
2019-01-04 15:11:22
54
47/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-11-15 14:17:05
2019-01-04 15:08:56
55
35/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-10 14:37:22
2019-01-02 10:53:57
56
45/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-31 12:37:12
2018-12-28 08:27:04