Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
37
77/ZP/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-29 14:55:53
2018-12-14 08:22:27
44
84/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-04 14:46:17
2018-12-13 10:58:25
46
54/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-20 13:40:51
2018-12-11 13:48:08
47
40/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-08 11:08:57
2018-12-11 10:57:42
48
44/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-19 08:52:19
2018-12-11 10:53:46
49
43/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-11 14:28:19
2018-12-11 10:45:06
50
79/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-23 13:35:48
2018-12-11 08:56:41
51
82/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-20 13:42:01
2018-12-10 14:13:49
52
58/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-06 14:05:13
2018-12-07 14:57:19
53
74/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-16 12:30:44
2018-12-05 14:41:58
55
81/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-20 13:40:35
2018-12-04 13:18:40
56
75/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-06 12:48:11
2018-12-04 13:04:57