Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
37
38/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-04 15:04:55
2018-11-06 14:23:11
38
39/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-12 15:20:58
2018-11-06 14:19:34
39
32/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-09 12:46:39
2018-10-31 12:46:21
40
34/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-16 14:24:16
2018-10-26 11:10:24
41
50/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-31 09:31:46
2018-10-24 11:27:16
42
65/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-19 10:42:14
2018-10-24 08:23:04
43
60/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-01 07:57:49
2018-10-24 08:22:38
44
5/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-28 12:34:59
2018-10-22 14:52:19
45
41/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-26 14:33:42
2018-10-22 11:56:13
47
72/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Zapytanie o cenę
2018-10-10 13:42:21
2018-10-18 16:23:17
48
71/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-03 11:40:57
2018-10-18 14:14:07
49
39/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-03 10:55:10
2018-10-17 11:16:54
50
57/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-10 14:28:01
2018-10-15 15:44:20
51
43/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-04 11:11:58
2018-10-15 15:36:44
52
31/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-05 11:25:29
2018-10-15 13:22:11
53
61/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-21 11:42:37
2018-10-11 13:49:38
54
30/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-21 15:13:55
2018-10-08 14:43:40
55
63/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-22 15:08:00
2018-10-05 14:02:09
56
36/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-08-17 14:08:05
2018-10-05 13:50:27