Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
52
85/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-06 14:39:30
2018-12-19 14:16:46
53
53/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-08 11:57:58
2018-12-19 12:35:21
54
1/ZP/2018/K
Zamówienia z dziedziny kultury
Inne
2018-11-19 16:23:43
2018-12-19 08:18:50
55
77/ZP/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-29 14:55:53
2018-12-14 08:22:27
62
84/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-12-04 14:46:17
2018-12-13 10:58:25
64
54/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-20 13:40:51
2018-12-11 13:48:08
65
40/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-08 11:08:57
2018-12-11 10:57:42
66
44/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-19 08:52:19
2018-12-11 10:53:46
67
43/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-10-11 14:28:19
2018-12-11 10:45:06
68
79/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-11-23 13:35:48
2018-12-11 08:56:41