Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
49
8/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-03-16 14:25:36
2018-10-03 13:09:52
50
21/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-12 13:20:00
2018-10-03 13:03:00
51
33/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-30 09:26:42
2018-10-03 13:03:00
52
45/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-04 13:02:45
2018-10-03 13:03:00
53
26/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-19 13:50:22
2018-10-03 13:03:00
59
16/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-23 15:15:00
2018-10-03 13:03:00
61
11/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-05-22 12:50:00
2018-10-03 13:03:00
62
18/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-06-07 12:23:07
2018-10-03 13:03:00
63
17/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-04-24 10:24:46
2018-10-03 13:03:00
64
25/ZP/2018
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-18 13:44:26
2018-10-03 13:03:00
65
24/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-05-21 08:44:19
2018-10-03 13:03:00
68
14/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-04-13 10:31:20
2018-10-03 13:00:33