Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
53
51/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-11-08 14:09:12
2018-11-20 13:33:25
55
66/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Zapytanie o cenę
2018-11-08 16:15:15
2018-11-17 14:35:36
58
42/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-28 13:54:17
2018-11-08 16:30:01
59
76/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-23 15:00:38
2018-11-07 15:28:15
61
49/ZP/2018/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2018-10-25 12:40:54
2018-11-06 16:26:17
62
38/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-04 15:04:55
2018-11-06 14:23:11
63
39/ZP/2018/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2018-09-12 15:20:58
2018-11-06 14:19:34
64
32/DIR/UŁ/2018
Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-09 12:46:39
2018-10-31 12:46:21
65
34/DIR/UŁ/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-10-16 14:24:16
2018-10-26 11:10:24
66
50/ZP/2018
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-07-31 09:31:46
2018-10-24 11:27:16
67
65/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-09-19 10:42:14
2018-10-24 08:23:04
68
60/ZP/2018
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2018-08-01 07:57:49
2018-10-24 08:22:38