Zamówienia publiczne

Lp
Nr sprawy
Przedmiot postępowania
Rodzaj postępowania
Tryb postępowania
Data utworzenia
Data modyfikacji
49
2/DIR/UŁ/2019
Roboty budowlane poniżej 5225000 euro
Przetarg nieograniczony
2019-06-11 13:20:09
2019-06-26 10:44:45
50
32/ZP/2019
Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-13 10:53:56
2019-06-19 14:52:16
51
1/ZO/2019
Postępowania z wyłączeniem Pzp.
Inne
2019-05-24 15:18:52
2019-06-19 14:47:21
52
46/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-06-06 14:21:21
2019-06-19 14:16:31
53
22/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-06-04 14:03:33
2019-06-14 10:55:44
54
1/DIR/UŁ/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-31 12:35:56
2019-06-11 11:45:31
57
7/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-04-17 08:32:03
2019-06-07 14:22:43
58
33/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-23 14:19:49
2019-06-07 13:14:14
59
26/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-07 14:52:56
2019-06-03 08:54:22
60
6/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-04-02 14:57:01
2019-05-31 10:04:15
61
21/ZP/2019/S
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Inne
2019-05-16 13:24:31
2019-05-29 15:16:40
62
23/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-05-07 14:31:08
2019-05-29 15:10:18
63
10/ZP/2019/N
Zamówienia z dziedziny nauki
Inne
2019-05-20 11:03:55
2019-05-29 15:05:57
64
16/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-03-08 12:42:12
2019-05-28 14:08:08
65
25/ZP/2019
Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-18 14:13:37
2019-05-28 11:58:35
66
22/ZP/2019
Usługi poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Przetarg nieograniczony
2019-04-05 11:34:48
2019-05-27 14:51:55