Dekret o utworzeniu UŁ

Dekret o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego

.