Klauzule informacyjne

UTWORZONO2019-01-21 15:08, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-10-22 08:38, Katarzyna Mazur

Obowiązek informacyjny, o którym stanowią przepisy rozporządzenia RODO służy zapewnieniu: przejrzystości przetwarzania danych osobowych, właścicielowi danych osobowych możliwości kontroli nad zakresem udostępnianych administratorowi danych i weryfikacji czy przetwarzane są one zgodnie z wymogami prawa.


Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych niezbędnym jest udzielenie osobie, której dane mają być przetwarzane, wszystkich informacji z tym związanych (w przypadku danych pozyskanych w sposób niebezpośredni należy poinformować taką osobę w rozsądnym terminie, zależącym od okoliczności).


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla studentów/doktorantów

informacja odo studenci/doktoranci


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w UŁ oraz pracowników UŁ

informacja odo dla kandydata do pracy

informacja odo dla pracownika


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring wizyjny

informacja odo monitoring


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w UŁ

informacja odo dla osób ubiegających się o nadanie stopnia dr lub dr hab w UŁ


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ

informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ

informacja odo dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej

informacja odo dostęp do inf publicznej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób odbywających praktyki/staż w UŁ

informacja odo dla osób odbywających praktyki, staż w UŁ


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - kursy językowe organizowane przez SJP dla Cudzoziemców UŁ

inf. odo kandydaci na kursy organizowane przez SJPdC

inf. odo uczestnicy kursów organizowanych przez SJPdC


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie o stypendium naukowe w projekcie badawczym

inf. odo dla uczestników konkursu na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla stypendystów w projektach badawczych

inf. odo dla stypendystów w projektach badawczych