Formularze, druki

UTWORZONO2016-03-09 15:33, Tobiasz Wacławiak OPUBLIKOWANO2019-02-11 07:44, Tobiasz Wacławiak OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-11 08:44, Ewa Kikowska

Zarządzenie Rektora UŁ nr 83 z 18 czerwca 2015r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UŁ oraz Regulaminu udzielania zamówień w UŁ na usługi, dostawy, roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO oraz zamówień z dziedziny nauki i kultury.


Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Zamówienie na komputer typu notebook.


Zamówienie na kserokopiarki analogowe/cyfrowe.


Zamówienie na aparaturę naukową.


Zamówienie na zakup sprzętu komputerowego.


Zamówienie na sprzęt projekcyjny.


Zamówienie na zakup oprogramowania komputerowego.


Zamówienie na sprzęt RTV, AGD, Foto.


Wniosek o wszczęcie procedury.


Formularz zgłoszeniowy.


Schemat postępowania przy zakupach o wartości powyżej 10.000 zł brutto, a nie przekraczających 30.000 zł brutto.


Schemat postępowania przy zakupach o wartości powyżej 30.000 zł brutto, a nie przekraczających 30.000 EURO netto.