Informacje, komunikaty

UTWORZONO2017-10-03 12:47, Tomasz Chrabelski OSTATNIA MODYFIKACJA2020-06-03 14:34, Agnieszka Gałda-Stasiak

Zachęcamy pracowników UŁ, chcących poznać obowiązujące procedury związane z zakupami dokonywanymi przez jednostki organizacyjne UŁ w trybach obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, do zapoznania się z Vademecum udzielania zamówień publicznych w UŁ.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem procedury - prosimy o wypełnienie odpowiednio wniosku o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego lub wniosku o wszczęcie procedury zamówienia z dziedziny nauki lub kultury.


1. Informacja dotycząca usługi druku broszur i książek obowiązuje do 06.09.2021r. i do 19.09.2021r.


2. Informacja dotyczącą zakupu wody obowiązuje do 25.02.2020r.


3. Informacja dotycząca usługi publikacji ogłoszeń, reklam, nekrologów w prasie dla UŁ obowiązuje do 31.12.2020r.


4. Informacja dotycząca zamawiania artykułów biurowych do organizacji i archiwizacji dokumentów obowiązuje do 14.10.2020r.


5. Informacja dotycząca zamawiania papieru i kopert obowiązuje do 14.10.2020r.


6. Informacja dotycząca zamawiania przyborów do pisania i galanterii biurowej obowiązuje do 02.09.2020r.


7. Informacja dotycząca zakupu materiałów i usług promocyjnych

Informacja dotycząca zamawiania drobnych artykułów gospodarstwa domowego

8. Informacja o obowiązywaniu umowy na świadczenie usług dezynsekcji deratyzacji dezynfekcji i dezodoryzacji dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego

9. Informacja o dostawach środków czystości dla UŁ obowiązuje do 26.08.2020r..

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY na dostawę środków czystości


10. Informacja dotycząca zamawiania drukarek dla Uniwersytetu Łódzkiego obowiązuje do 19.05.2020r.


11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, FAKSÓW I INNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH:

CZĘŚĆ 1: Informacja dotycząca zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych obowiązuje do 24.10.2020r.

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych

CZĘŚĆ 2: Informacja dotycząca zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek igłowych, faksów, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych obowiązuje do 21.10.2020r.

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek igłowych, faksów,kserokopiarek i innych urządzeń biurowych


12. Informacja dotycząca zamawiania akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego (części 1, 2 i 5) - obowiązuje do 29.06.2020r.

12a. Nowy arkusz cenowy akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego (części 1, 2 i 5) - obowiązuje od 07.04 do 29.06.2020r.

12b. Aneks do umowy 100/ZP/2019 cz. 1, 2 i 5


13. Informacja dotycząca zamawiania akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego (część 3) - obowiązuje do 16.07.2020r.


14. Informacja dotycząca zamawiania akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego (części 4) - obowiązuje do 9.07.2020r.


15. Informacja dotycząca zamawiania komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje do 29.06.2020r.

15a. Nowy arkusz cenowy komputerów, notebooków i monitorów dla UŁ - obowiązuje od 07.04. do 29.06.2020r.

15b. Aneks do umowy 107/ZP/2019 cz. 1 i 2


16. Informacja dotycząca zakupu zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z Certyfikatem oraz odnowienia posiadanych Certyfikatów - obowiązuje do 27.01.2022 r.

17. Informacja dotycząca zamawiania drobnych artykułów gospodarstwa domowego

18. Informacja dotycząca zamawiania papieru toaletowego i ręczników papierowych

19. Informacja dotycząca sukcesywnej dostawy drukarek dla UŁ - obowiązuje do 16.10.2020r.

20. Informacja dotycząca sukcesywnej dostawy urządzeń do obsługi systemy EZD dla UŁ - obowiązuje do 22.10.2020r.

21. Informacja dotycząca sukcesywnej dostawy dysków SSD dla UŁ - obowiązuje do 12.11.2020r.