Kanclerz UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:36, Marta Krośnicka OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-07 11:49, Natalia Halicka


Dr Rafał Majda

Kompetencje Kanclerza


Do zakresu działania kanclerza należą w szczególności sprawy:

1. przygotowania projektu regulaminu organizacyjnego administracji UŁ,

2. organizowania i kierowania działalnością administracyjną Uczelni w zakresie określonym przez statut i regulamin organizacyjny oraz rektora,

3. socjalno-bytowe pracowników UŁ,

4. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauczania oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji rektora,

5. osobowe pracowników administracyjnych, obsługi oraz naukowo-technicznych, niezwiązanych z procesem dydaktycznym i naukowym,

6. obrony i bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych, w zakresie zleconym przez Rektora,

7. dotyczące innych zadań zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.


Telefon: (42) 635 40 20, (42) 635 40 10

Fax: (42) 678 60 23

E-mail: kanclerzul@uni.lodz.pl