Klauzule informacyjne

UTWORZONO2019-01-21 15:08, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2020-08-03 09:02, Tomasz Chrabelski

Obowiązek informacyjny, o którym stanowią przepisy rozporządzenia RODO służy zapewnieniu: przejrzystości przetwarzania danych osobowych, właścicielowi danych osobowych możliwości kontroli nad zakresem udostępnianych administratorowi danych i weryfikacji czy przetwarzane są one zgodnie z wymogami prawa.


Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych niezbędnym jest udzielenie osobie, której dane mają być przetwarzane, wszystkich informacji z tym związanych (w przypadku danych pozyskanych w sposób niebezpośredni należy poinformować taką osobę w rozsądnym terminie, zależącym od okoliczności).


REKRUTACJA

dla kandydatów na studia/do szkoły doktorskiej

informacja odo dla kandydatów na studia, do szkoły doktorskiej

dla kandydatów na studia podyplomowe

informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ

dla kandydatów na kursy językowe organizowane przez SJP dla Cudzoziemców UŁ

informacja odo dla kandydatów na kursy organizowane przez SJPdC

dla osób biorących udział w rekrutacji do programu Zdolny uczeń - świetny student

Informacja odo dla osób biorących udział w rekrutacji do programu Zdolny uczeń - świetny student


STUDENCI/ DOKTORANCI

dla studentów/doktorantów

informacja odo studenci/doktoranci


PRACOWNICY/ KANDYDACI DO PRACY

dla kandydata do pracy w UŁ

informacja odo dla kandydata do pracy

dla pracownika UŁ

informacja odo dla pracownika

dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UŁ

informacja odo dla osób korzystających z ZFŚS UŁ


INNE

monitoring wizyjny

informacja odo monitoring

dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w UŁ

informacja odo dla osób ubiegających się o nadanie stopnia dr lub dr hab w UŁ

dla słuchaczy studiów podyplomowych

informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ

dla uczestników kursów językowych organizowanych przez SJP dla Cudzoziemców UŁ

informacja odo dla uczestników kursów organizowanych przez SJPdC

dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ

informacja odo dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego

dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej

informacja odo dostęp do inf publicznej

dla osób odbywających praktyki/staż w UŁ

informacja odo dla osób odbywających praktyki, staż w UŁ

dla osób uczestniczących w konkursie o stypendium naukowe w projekcie badawczym

informacja odo dla uczestników konkursu na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym

dla stypendystów w projektach badawczych

informacja odo dla stypendystów w projektach badawczych

dla uczestników programu Zdolny uczeń - świetny student

Informacja odo dla uczestników programu Zdolny uczeń - świetny student