Komisje UŁ

UTWORZONO2016-01-18 11:03, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2020-07-01 10:40, Aneta Danowicz

Komisje UŁ do spraw stopni naukowych


NAUKI SPOŁECZNE

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne
Komisja do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia


NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie matematyka
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne
Komisja do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku


NAUKI HUMANISTYCZNE

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinach archeologia, filozofia, historia
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii
Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo


Obwieszczenie Rektora nr 1 w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 2 w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 3 w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 4 w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 5 w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 6 w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 7 w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 8 w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 9 w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych
Obwieszczenie Rektora nr 10 w sprawie składu komisji ds stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie składu komisji ds. stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych

Obwieszczenie Rektora z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie składów komisji ds. stopni naukowych


Kadencja 2016-2020

Komisje Senackie

Komisja statutowa i organizacyjna
Uczelniana Komisja Wyborcza
Komisja Ekonomiczna
Odwoławcza Komisja Oceniająca
Uczelniana Komisja Oceniająca
Komisja do spraw kadrowych
Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
Pozawydziałowa Komisja Oceniająca
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów


Komisje Rektorskie

Komisja pojednawcza
Komisja do spraw badań naukowych
Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Komisja do spraw dydaktycznych i spraw studenckich
Komisja do spraw programu ERASMUS

Komisja do spraw Regulaminu Studiów
Komisja mieszkaniowa
Komisja do spraw bioetyki badań naukowych
Komisja do spraw studiów doktoranckich


Pozostałe

Rada wydawnicza
Rada biblioteczna
Komisja do spraw rozstrzygania konkursów na najlepszy podręcznik akademicki
Zespół do spraw strategii UŁ
Komisja Godności Honorowych
Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia UŁ