Kontakt

UTWORZONO2016-03-09 15:36, Tobiasz Wacławiak OPUBLIKOWANO2019-03-19 07:16, Tobiasz Wacławiak OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-19 08:16, Ewa Kikowska

Postępowania dotyczące zamówień na dostawy i usługi:

Dział Zakupów UŁ

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

e-mail do kontaktu z Wykonawcami : przetargi@uni.lodz.pl

e-mail do kontaktu z pracownikami UŁ: bzp@uni.lodz.pl


Koordynator Działu Zakupów – Sebastian Rudziński (42) 635-43-53


Pracownicy jednostki:

Dariusz Błędowski (42) 635-43-20

Agnieszka Gałda-Stasiak (42) 635 50-80

Ewa Kikowska (42) 635-43-20

Katarzyna Kubsz (42) 635-43-25

Andrzej Rogala (42) 635-40-71

Marta Smużyńska (42) 635-40-88

Andrzej Tazbir (42) 635-43-26

Lidia Wacławiak (42) 635-43-27

Anna Wolska (42) 635-47-88

Michał Zatorski (42) 635-50-80

Postępowania dotyczące zamówień na roboty budowlane oraz inwestycje budowlane :

Dział Inwestycji i Remontów

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

e-mail: diir@uni.lodz.pl


Kierownik - Krzysztof Michalak (42) 635 43 03

Z-ca Kierownika – Anna Sochala (42) 635 42 90


Pracownicy jednostki:

Ewa Bernaś starszy inspektor (42) 635 43 13

Grzegorz Drabik - starszy inspektor (42) 635 43 16

Konrad Lewandowski - inspektor (42) 635 43 16

Rafał Kozłowski - inspektor ( 42) 635 43 29

Hanna Maćkowska - starszy inspektor (42) 635 43 06

Sławomir Jaroszczak - starszy specjalista (42) 635 43 06

Agnieszka Majcherczyk-Wicher - referent (42) 635 43 02