Majątek UŁ

UTWORZONO2019-05-07 08:13, Katarzyna Bojanowska OPUBLIKOWANO2019-06-11 08:52, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-06-11 10:52, Katarzyna Urbaniak

Struktura własnościowa

Mienie Uczelni obejmuje:

  • budynki, grunty i inne środki trwałe, a także pozostałe składniki majątkowe ujęte w ewidencji Uczelni
  • inne prawa majątkowe jak np. wynikające z najmu, dzierżawy itp.,
  • grunty państwowe przekazane w użytkowanie wieczyste