Najważniejsze akty

UTWORZONO2019-05-07 14:41, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2020-07-07 11:20, Natalia Halicka

.

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 656 z dnia 27 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 781 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 656 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich - tekst jednolity

Zasady rekrutacji-Załącznik nr 1 Certyfikaty

Zasady rekrutacji - załącznik nr 2 podanie

Zasady rekrutacji - załącznik nr 3 oświadczenie


Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.06.2020r. w sprawie: terminarza rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.03.2020r. w sprawie: określenia limitów rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 567 z dnia 27 stycznia 2020r.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ - Załącznik nr 1 do uchwały nr 422 Senatu UŁ z dnia 13 maja 2019 r.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ od roku akademickiego 2020/2021 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 567 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r.


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 423 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 424 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Uchwała nr 425 z 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 436 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Wzór IPB oraz sprawozdania z realizacji IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Wzór arkusza oceny doktoranta - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁRegulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego- obowiązuje od 1 pażdziernika 2020r.

Uchwała nr 685 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta z opinią promotora

Uchwała URSD UŁ 03/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 437 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauki Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Wzór IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Wzór formularza oceny przebiegu kształcenia - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje od 1 października 2020r.

Uchwała nr 687 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB) Doktoranta

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta z opinią promotora

Uchwała URSD UŁ 05/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 438 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Wzór IPB oraz sprawozdania doktoranta z realizacji IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Wzór arkusza oceny doktoranta - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego - obowiązuje od 1 października 2020r.

Uchwała nr 686 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

Załącznik nr 3 Arkusz oceny Doktoranta z opinią promotora

Uchwała URSD UŁ 04/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego


Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Uchwała nr 439 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Wzór IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Załącznik nr 2 do RSD BioMedChem


Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi - obowiązuje od 1 października 2020r

Uchwała nr 684 z dnia 27 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Badawczy Doktoranta (IPB)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) wraz z opinią promotora

Załącznik nr 3 Arkusz oceny doktoranta wraz z oceną promotora

Uchwała URSD UŁ 02/06/2020 podjęta na 19 posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2018-2020 w dniu 01.06.2020r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk w Łodzi