Najważniejsze akty

UTWORZONO2019-05-07 14:41, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-10-14 10:04, Marta Kozik

.

Druga rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów rekrutujących się w związku z realizacją w Uniwersytecie Łódzkim projektu badawczego lub grantu oraz terminarz i limit rekrutacji
zarz. nr 104 z 5.09.2019 r.

Zasady rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 426 z dnia 13 maja 2019 r.

zasady rekrutacji do Szkół doktorskich

Zasady rekrutacji-Załącznik nr 1 Certyfikaty

Zasady rekrutacji-Załącznik nr 2 - oświadczenie dane kontaktowe

Zasady rekrutacji - Załącznik nr 3 - oświadczenie

Zarządzenie nr 72 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie terminarza rekrutacji do szkół doktorskich UŁ

Zarządzenie nr 77 Rektora UŁ z dnia 6.06.2019 r. w sprawie określenia limitów rekrutacji do szkół doktorskich UŁ w roku akademickim 2019_2020

informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do szkół doktorskich

Personal data policy for doctoral school candidates


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 422 z dnia 13 maja 2019 r.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 423 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 424 z dnia 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ


Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Uchwała nr 425 z 13 maja 2019 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 436 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Wzór IPB oraz sprawozdania z realizacji IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Wzór arkusza oceny doktoranta - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 437 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauki Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Wzór IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Wzór formularza oceny przebiegu kształcenia - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Uchwała nr 438 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Wzór IPB oraz sprawozdania doktoranta z realizacji IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Wzór arkusza oceny doktoranta - Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ


Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Uchwała nr 439 z dnia 27 maja 2019 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Wzór IPB - Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i IPAN w Łodzi

Załącznik nr 2 do RSD BioMedChem