Profil nabywcy

UTWORZONO2016-03-09 15:19, Tobiasz Wacławiak OSTATNIA MODYFIKACJA2020-10-07 09:52, Ewa Walkowiak-Dziubich

2020-OJS195-471779-pl Ogłoszenie wstępne - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – System Ewidencji Osiągnięć – wraz z usługą powdrożeniową

2020S 187-448870 Ogloszenie wstepne Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

2020-OJS095-226265-pl ogloszenie wstepne Dostawa odczynników chemicznych podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów laboratoryjnych

2020-OJS042-098534-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa materiałów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

2020-OJS042-099247-pl Ogłoszenie wstępne Usługa serwisu i wsparcia oprogramowania ERP

2020-OJS042-099251-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa biletów lotniczych

2020-OJS040-094734-pl Ogłoszenie wstępne Usługa usuwania odpadów z Uniwersytetu Łódzkiego

2020-OJS040-094126-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego.

2019/S 234-573721 - Ogłoszenie wstępne - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Łódzkiego

2019/S 234-573158 - Ogłoszenie wstępne - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej,akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 i ul. Lindleya 5 w Łodzi - 2019/S 174-423164

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Remont, przebudowa i termomodernizacja budynków Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi – etap II 2019/S 174-423163

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych 2019S 139-341691

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych 2019-S 138-339120

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych

Wstępne ogłoszenie informacyjne Usługa rozpowszechniania wersji elektronicznej artykułów zamieszczanych w czasopismach naukowy 2019-OJS107-261211-pl

Wstępne ogłoszenie informacyjne Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie redakcji merytorycznej, składu i łamania tekstu 2019-OJS106-258895

Wstępne ogłoszenie informacyjne dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (nr 2019/S 096-231388)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dot. usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych (nr 2019/S 040-090434)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego 2019_S 011-020878 z dnia 16.01.2019r.

Ogłoszenie wstępne_opublikowaneWstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usługi Wytworzenia i wdrożenia systemu informatycznego obsługującego platformę e-Człowiek.pl - 2018-OJS170-386825-pl.pdf-Ogłoszenie wstępne informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawy materiałów promocyjnych i usługi druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (2018/S-096-218219)Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące świadczenia usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego – dla pracowników, studentów i doktorantów oraz gości Uniwersytetu Łódzkiego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawę oraz usługę wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego dla Uniwersytetu Łódzkiego

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego (2017/S - 219-454802)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zakupu narzędzia serwisu www wraz z wdrożeniem i usługą powdrożeniową (2018/S 230-525763)


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usługi składu, rewizji plików WORD, PDF, korekty, druku, konwersji na format elektroniczny, przekazania plików elektronicznych oraz dystrybucji i sprzedaży nakładu drukowanego 2017-OJS247-518890-pl

-