Rada Uczelni

UTWORZONO2019-10-10 11:13, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OSTATNIA MODYFIKACJA2020-06-29 23:12, Agnieszka Zgondek

W skład pierwszej Rady Uczelni UŁ wchodzą:

 • Anna Felisiak,
 • Sławomir Fijałkowski,
 • Ewa Kołodziejczyk,
 • Grzegorz Michalski,
 • Marcin Palusiak,
 • Roman Wieczorek (Przewodniczący).


Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Do czerwca 2019 przewodniczącym URSS UŁ był Adrian Pałka, który przekazał tę funkcję Emilii Pietrzak. 11 grudnia 2019 r. w skład Rady Uczelni weszła nowa przewodnicząca URSS Hanna Radzińska.


Kontakt:

Rada Uczelni UŁ
e-mail: ru@uni.lodz.pl
Sekretariat Rady Uczelni
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, pok. 107
90-136 Łódź


Dokumenty dotyczące rady:

Wniosek o powołanie pierwszej rady uczelni

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie powołania pierwszej rady uczelni

Komunikat rady uczelni do społeczności Uniwersytetu Łódzkiego
Regulamin rady uczelni
Sprawozdanie rady uczelni za 2019 rok
Oświadczenie Rady Uczelni z dnia 17.06.2020 r.


Do zadań rady uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 • monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Uchwały Rady Uczelni:

Uchwała nr 1 Rady Uczelni z dnia 7 marca 2019r.
Uchwała nr 2 Rady Uczelni z dnia 7 marca 2019r.
Uchwała nr 3 Rady Uczelni z dnia 9 kwietnia 2019r.
Uchwała nr 4 Rady Uczelni z dnia 25 kwietnia 2019r.
Uchwała nr 5 Rady Uczelni z dnia 23 maja 2019r.
Uchwała nr 6 Rady Uczelni z dnia 23 maja 2019r.
Uchwała nr 7 Rady Uczelni z dnia 9 września 2019r.
Uchwała nr 8 Rady Uczelni z dnia 11 października 2019r.
Uchwała nr 9 Rady Uczelni z dnia 11 października 2019r.
Uchwała nr 10 Rady Uczelni z dnia 6 listopada 2019r.
Uchwała nr 11 Rady Uczelni z dnia 6 listopada 2019r.
Uchwała nr 12 Rady Uczelni z dnia 6 listopada 2019r.
Uchwała nr 13 Rady Uczelni z dnia 17 grudnia 2019r.
Uchwała nr 14 Rady Uczelni z dnia 17 grudnia 2019r.
Uchwała nr 15 Rady Uczelni z dnia 17 grudnia 2019r.
Uchwała nr 16 Rady Uczelni z dnia 17 grudnia 2019r.
Uchwała nr 17 Rady Uczelni z dnia 20 stycznia 2020r.
Uchwała nr 18 Rady Uczelni z dnia 20 stycznia 2020r.
Uchwała nr 19 Rady Uczelni z dnia 20 stycznia 2020r.
Uchwała nr 20 Rady Uczelni z dnia 21 lutego 2020r.
Uchwała nr 21 Rady Uczelni z dnia 21 lutego 2020r.
Uchwała nr 22 Rady Uczelni z dnia 21 lutego 2020r.
Uchwała nr 23 Rady Uczelni z dnia 21 lutego 2020r.
Uchwała nr 24 Rady Uczelni z dnia 17 marca 2020r.
Uchwała nr 25 Rady Uczelni z dnia 30 marca 2020r.
Uchwała nr 26 Rady Uczelni z dnia 28 maja 2020r.
Uchwała nr 27 Rady Uczelni z dnia 28 maja 2020r.
Uchwała nr 28 Rady Uczelni z dnia 28 maja 2020r.
Uchwała nr 29 Rady Uczelni z dnia 3 czerwca 2020r.
Uchwała nr 30 Rady Uczelni z dnia 19 czerwca 2020r.
Uchwała nr 31 Rady Uczelni z dnia 19 czerwca 2020r.