Regulamin zarządzania prawami autorskimi UŁ

Regulamin ochrony własności intelektualnej

Formularz nr 1_zgłoszenie powstania wyników badań

Formularz nr 2 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi

Formularz nr 3 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi

Formularz nr 4 do do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi

Formularz nr 5_zgłoszenie powstania wyników badań (1)

.