Regulaminy studia

Zasady przyjęć na studia

uchwała - zasady przyjęć i terminarz rekrutacji 20192020

zasady przyjęć - załącznik nr 1

terminarz - załącznik 2


Regulamin studiów

Regulamin studiów tekst jedn.


Regulamin pomocy materialnej

Regulamin pomocy materialnej tekst jedn.

załączniki do Regulaminu pomocy materialnej


Zasady postępowania rekrutacyjnego w UŁ

t.j. Regulamin postępowania rekrutacyjnego

.