Regulaminy studia

UTWORZONO2019-01-11 11:46, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2020-07-02 08:02, Natalia Halicka

Zasady przyjęć na studia na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 452 z dnia 14.06.2019r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwsz/ego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2020/2021 załącznik nr 1

terminarz - załącznik nr 2


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (od 1.10.2019 r.)

Uchwała nr 449 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim obowiązujący od 01.10.2019 r.


Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała nr 782 z dnia 22.06.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu z dnia 05.03.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich


Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin świadczeń stypendialnych

załączniki


Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS

załączniki


Harmonogram wypłaty świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2019/2020

zarz. nr 112 z 16.09.2019 r.


Zasady postępowania rekrutacyjnego w UŁ

t.j. Regulamin postępowania rekrutacyjnego

.