Regulaminy studia

UTWORZONO2019-01-11 11:46, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-10-03 09:19, Marta Kozik

Zasady przyjęć na studia

uchwała - zasady przyjęć i terminarz rekrutacji 20192020

zasady przyjęć - załącznik nr 1

terminarz - załącznik 2


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (od 1.10.2019 r.)

Uchwała nr 449 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim obowiązujący od 01.10.2019 r.


Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin świadczeń stypendialnych

załączniki


Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS

załączniki


Harmonogram wypłaty świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2019/2020

zarz. nr 112 z 16.09.2019 r.


Zasady postępowania rekrutacyjnego w UŁ

t.j. Regulamin postępowania rekrutacyjnego

.