Samorząd studencki

UTWORZONO2019-05-07 08:29, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-12-19 11:03, Beata Łysoniewska

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, art. 110 pkt 5 nakłada obowiązek na samorząd studencki przedstawienia informacji z podziału i rozliczenia środków finansowych przekazanych na sprawy studenckie.

Sprawozdanie finansowe za rok akademicki 2018/2019