Senat UŁ

UTWORZONO2015-10-09 10:35, Małgorzata Stachurska-Skorzycka OPUBLIKOWANO2019-07-04 12:11, Sebastian Buzar OSTATNIA MODYFIKACJA2019-07-04 14:11, Joanna Pielużek

Skład Senatu UŁ na kadencję 2016 - 2020


Władze rektorskie

 • Rektor – Prof. dr hab. Antoni Różalski
 • Prorektor ds. kształcenia – Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
 • Prorektor ds. studenckich – Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cieślak
 • Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej – Prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta
 • Prorektor ds. ekonomicznych – Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek
 • Prorektor ds. nauki – Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska


Władze dziekańskie

 • Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – Prof. dr hab. Andrzej Kruk
 • Dziekan Wydziału Chemii – Prof. nadzw. dr hab. Sławomira Skrzypek
 • Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Prof. nadzw. dr hab. Rafał Matera
 • Dziekan Wydziału Filologicznego – Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
 • Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego – Prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – Prof. dr hab. Paweł Maślanka
 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki – Prof. dr hab. Marcin Studniarski
 • Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – Prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk
 • Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu – Prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – Prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania
 • Dziekan Wydziału Zarządzania – Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla


Dyrektorzy Instytutów w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 • vacat
 • vacat


Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 • Prof. dr hab. Maria Bryszewska (W. BiOŚ)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (W. BiOŚ)
 • Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Małecka (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz (W. Ch.)
 • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska (W. Ek-Soc.)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński (W. Fil)
 • Prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski (W. Fil)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Anusik (W. F-H)
 • Prof. nadzw. dr hab. Janusz Kaczmarek (W. F-H)
 • Prof. nadzw. dr hab. Paweł Caban (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Ilona Zasada (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. nadzw. dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz (W. NG)
 • Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Mordwa (W. NG)
 • Prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz (W. NoW)
 • Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski (W. NoW)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (W. PiA)
 • Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk (W. PiA)
 • Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (W. SMiP)
 • Prof. dr hab. Tomasz Domański (W. SMiP)
 • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska (W. Zarz.)
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska (W. Zarz.)


Pozostali nauczyciele akademiccy – przedstawiciele wydziałów

 • dr Adam Cygankiewicz (W. BiOŚ)
 • dr Krzysztof Prawicki (W. Ch.)
 • dr Jarosław Marczak (W. Ek-Soc.)
 • dr hab. Ivan Petrov (W. Fil)
 • dr Kirił Marinow (W. F-H)
 • dr Artur Hłobaż (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • dr Marek Badura (W. Mat. i Inf.)
 • dr Wojciech Tołoczko (W. NG)
 • dr Michał Siniarski-Czaplicki (W. NoW)
 • dr Wojciech Robaczyński (W. PiA)
 • dr Dorota Golańska (W. SMiP)
 • dr Maria Czajkowska (W. Zarz.)


Nauczyciele akademiccy z pozostałych jednostek niebędących podstawowymi jednostkami uczelni (niebędących wydziałami)

 • mgr Wojciech Bachliński (Jednostki Międzywydziałowe)
 • mgr Leszek Piąstka (Jednostki Pozawydziałowe)


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • Teresa Kaniewska (Jednostki Ogólnouczelniane)
 • inż. Zbigniew Zdrojewski (Administracja)


Doktoranci

 • mgr Anna Lichota


Studenci

 • Wojciech Bajger (W. BiOŚ)
 • Szymon Goździecki (W. Ek-Soc.)
 • Piotr Pidanty (W. Ek-Soc.)
 • Paulina Kurzyk (W. NG)
 • Magdalena Królikowska (W. NoW)
 • Emilia Pietrzak (W. SMiP)
 • Łukasz Ditrych (W. Zarz.)
 • Adrian Pałka (W. Zarz.)Stali uczestnicy obrad

 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwestor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pełnomocnik Rektora ds. Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
 • Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP
 • Sekretarz Senatu – Kierownik Biura Rektora