Wykaz Komisji do spraw stopni naukowych

UTWORZONO2019-10-28 14:40, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2020-04-03 14:42, Natalia Halicka

.

NAUKI SPOŁECZNE

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse

komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakoścKomisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne .

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Komisja do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie matematyka

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne

Komisja do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne


Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

NAUKI HUMANISTYCZNE

Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinach archeologia, filozofia, historia


Komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii
komisja ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo