Statut UŁ

UTWORZONO2019-01-11 11:26, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-06-07 09:19,

Statut Uniwersytetu Łódzkiego - tekst jednolity

Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Łódzkiego


Statut Uniwersytetu Łódzkiego obowiązujący od 1 października 2019 r.

Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Łódzkiego