Stopnie naukowe - akty prawne

UTWORZONO2019-05-07 14:46, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-11-06 13:57, Joanna Pielużek

.


Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2019 r. w sprawie: powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących na kadencję 2019-2020

Uchwałą nr 607 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim na kadencję 2019-2020

Uchwałą nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie powołania przewodniczących komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim na kadencję 2019-2020