Zasady odpłatności za usługi edukacyjne

UTWORZONO2016-08-17 07:07, Sebastian Buzar OSTATNIA MODYFIKACJA2019-06-24 11:45, Magdalena Zięba

Uchwała Senatu UŁ nr 416 podjęta w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Uchwała nr 416 z 15 kwietnia 2019 r


Zarządzenie nr 60 Rektora UŁ z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2019/ 2020:

zarządzenie nr 60 z 08.05.2019 r.

Zarządzenie nr 76 Rektora UŁ z 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60 z dnia 8 maja 2019 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2019/ 2020:

zarządzenie nr 76 z 3.06.2019 r.Uchwała Senatu UŁ nr 379 podjęta w dniu 22.09.2014 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

uch. nr 379 z 22.09.2014 r. - tekst jednolity

- zmieniona: - uchwałą Senatu UŁ nr 453 z 16 marca 2015 r.

Uch. Senatu nr 453

- uchwałą Senatu UŁ nr 640 z 13 czerwca 2016 r.

Uch. Senatu nr 640

Zarządzenie nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2018/ 2019:

zarządzenie nr 97 z 23 kwietnia 2018 r

zał. do zarządzenia nr 97 z 23 kwietnia 2018 r.


Zarządzenie nr 111 Rektora UŁ z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.04.2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2018/2019

zarz. nr 111 z 15.06.2018 r.